WELKOM 
 ANGELS 
 I.E.T® 
 ASTROLOGIE 
 BACH 
 AURASPRAY 
 CURSUS 
 TARIEVEN 
 OVER MIJ 
 REFERENTIES 
 CONTACT 

Psychologische Astrologie - inleiding algemeen

In het algemeen verzetten psychologisch georiënteerde astrologen zich tegen een vastgesteld mensbeeld. In plaats daarvan zien ze de mens als een zich ontwikkelend wezen waarvan ze het groeipotentieel via de horoscoop zichtbaar kunnen maken. Psychologische astrologie kan gezien worden als de astrologie van de vrije wil die de uniekheid en de keuzevrijheid van ieder mens vooropstelt. Je geboortehoroscoop is een blauwdruk, een neerslag van de talenten en mogelijkheden waarmee jij op een specifieke plek en op een specifieke datum en tijd ter wereld bent gekomen.Ontstaan Psychologische Astrologie
Psychologische astrologie of Jungiaanse astrologie is een 20e-eeuwse richting in de westerse astrologie, opgestart door psychologisch georiënteerde astrologen. Hun inspiratie was de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. Zij vonden de middeleeuwse traditionele opvattingen over astrologie te bepalend en star.
Op deze manier wilden ze  astrologie combineren met moderne inzichten uit de dieptepsychologie. In de periode tussen 1930 en 1980 waren de belangrijkste pioniers van deze vorm van astrologie Dane Rudhyar, Liz Greene en Stephen Arroyo.

 

                 

Je geboortehoroscoop bij KRU

Mijn overtuiging is, dat een geboortehoroscoop een ontzettend mooi instrument is om jezelf te leren kennen, om te zien waar je kracht en je talenten liggen, en om gereedschappen te ontdekken waarmee je zaken anders, beter, succesvoller kunt aanpakken, dan je misschien tot nu toe gedaan hebt. In die zin is het ook een hulpmiddel voor zelfacceptatie.
Het kweekt daarnaast meer begrip voor anderen, want net zoals jij op een bepaalde manier 'gebakken' bent, geldt dat voor andere mensen ook. Het mooie is iedereen in zijn waarde te kunnen laten en toch op een goede manier met elkaar om te gaan. Ook daarin zie ik in de psychologische astrologie een steun.


 Geboortehoroscoop
De geboortehoroscoop is als het ware een blauwdruk van je talenten en mogelijkheden zoals je die bij je geboorte hebt meegekregen. Die is heel specifiek want hoe groot is de kans dat twee mensen op dezelfde plek, op dezelfde dag/uur/minuut geboren worden? Dat is zelfs met een tweeling niet het geval. En voor de kortlopende planeten kan een verschil in geboortetijd van een half uur dus al een hele verschuiving en daarmee een heel andere uitwerking betekenen. In deze horoscoop vind je je talenten en mogelijkheden terug, en dat kan ook oplossingen bieden als je vastloopt met bepaalde zaken. Vaak kun je uit een horoscoop afleiden hoe je dingen - naar jouw aard en wijze - toch anders en beter zou kunnen aanpakken.
Bij een horoscoopbespreking ontvang je je geboortehoroscoop, radix en uitleg ervan (gemiddeld 15-20 pagina's).


Transits - Dynamische Analyse
Daarnaast is er de mogelijkheid van een dynamische analyse. Hierbij kijken we naar de transits. Dit zijn de standen van de planeten in deze tijd en de aspecten die zij maken met de planeten ten tijde van je geboortetijdstip. Op die manier kun je zien op welke levensgebieden er zich bijv. het komende jaar leermomenten gaan voordoen en of dat vloeiende aspecten zijn of dat het met wat meer strijd of inspanning gepaard zal gaan. Natuurlijk kun je eenzelfde transit soepel of minder gemakkelijk doorlopen, afhankelijk van hoe harmonisch of net niet, je leven op dat moment verloopt.
Als je ook transits van het lopende en volgende jaar wil, ontvang je ook hiervan een geprinte versie(naar gelang het aantal transits 10-20 pagina's).


Heb je interesse in je persoonlijke geboortehoroscoop, in je transits voor het lopende en/of het volgende jaar, of heb je hier andere vragen over, neem dan gerust contact op.
Copyright © 2023 KORU Reading | Healing Brabant en Limburg. All rights reserved.Privacy Statement Disclaimer Contact Home Sitemap